Đầu cắt gỗ Waratah - Mỹ

Công ty CARO Việt Nam là đại diện phân phối chính thức của hãng WARATAH - phân phối đầu cắt gỗ gắn trên máy đào, bộ công tác cắt gỗ và bóc vỏ cây, máy khai thác gỗ waratah, bộ công tác cưa gỗ gắn tren xe đào.

Sản phẩm đầu cắt gỗ WARATAH, máy cưa gỗ waratah gắn trên xe đào được sử dụng phổ biến tại các nước Châu Âu do tiết kiệm được chi phí nhân công, hiệu quả năng suất cao, chất lượng bền bỉ