Máy xúc lật SDLG

Công ty TNHH Máy Đông Dương nhập khẩu và bán các loại máy công trình SDLG-VOLVO. Sản phẩm máy xúc lật SDLG được chúng tôi cung cấp tại Việt Nam gồm những model gầu từ 1.8m3 tới 6.0m3 như: Máy xúc lật SDLG gầu 1.8m3 model LG933, máy xúc lật SDLG gầu 2.4m3 model LG93Lmáy xúc lật SDLG gầu 3m3 model LG953Lmáy xúc lật SDLG gầu 3.6m3 model LG955Nmáy xúc lật SDLG gầu 4.2m3 model LG956L. Sản phẩm được chúng tôi bảo hành 2 năm, cung cấp phụ tùng xúc lật SDLG sau bán hàng. Bán các loại máy xúc lật SDLG,máy gắp gỗ SDLG...  Dưới đây là các sản phẩm máy xúc lật SDLG chúng tôi cung cấp.